Trwa ładowanie strony.

 

Systemy jakości

BRC

BRC Global Standard Food (czyli Globalny Standard Bezpieczeństwa Żywności) to standard przeznaczony dla wszystkich firm oraz zakładów spożywczych dostarczających produkty pod marką handlową do brytyjskich sieci handlowych.

Standard BRC łączy wymagania zawarte w: ISO 9000, HACCP, GMP i GHP i definiuje jednocześnie szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego.

BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów

Do tych wymagań należy:

 •   posiadanie systemu HACCP,
 •   posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych,
 •   wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna),
 •   posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami,
 •   opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej,
 •   szkolenie personelu z opracowanych procedur.

Korzyści

 •   Poprawa jakości, oraz spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.
 •   Możliwość współpracy z wieloma sieciami handlowymi.
 •   Ciągła obserwacja wszelkich działań i korekta wszystkich ewentualnych niezgodności w bardzo krótkim czasie.
 •   Łatwość interpretacji wymagań standardu.
 •   Unikanie częstych audytów ze strony odbiorców (zwłaszcza sieci handlowych).
 •   Zapobieganie pozwom sądowym z tytułu odpowiedzialności za produkt.
 •   Wzrost zaufania kontrahentów, klientów i dostawców.
 •   Obniżenie kosztów produkcji poprzez stałe , ciągłe i systematyczne działania zapobiegawcze.
 •   Wprowadzenie odpowiednich procedur, które gwarantują stałą, powtarzalną jakość produktu.
 •   Ułatwienie identyfikacji Systemów BRC z innymi Systemami Zarządzania.
 •   Międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie.