Trwa ładowanie strony.

 

Systemy jakości

IFS

IFS (International Food Standard) to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności opracowany w 2002 roku przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego. Jest standardem powszechnie uznawanym w całej Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje standard BRC). Na ich podstawie przeprowadzane są audyty u producentów, którzy dostarczają artykuły spożywcze pod marką supermarketów.

Standard IFS pozwala uzyskać obiektywny obraz bezpieczeństwa żywności u dostawcy oraz oceniać dostawców w sposób jednolity. Ułatwia również oszacować jakość dostawcy, czyli pozwalają zidentyfikować mocne i słabe obszary firmy.

Standard wymaga wdrożenia i stosowania systemu HACCP opartego na zasadach zawartych w Codex Alimentarius (Analiza Zagrożeń – Krytyczny Punkt Kontrolny), systemu zarządzania jakością, a także kontroli otoczenia/środowiska zakładu, procesu, produktu i personelu.

Zastosowanie standardu IFS:

  •   dostawcy żywności do sieci handlowych
  •   producenci żywności produkujący pod marką własną sieci handlowej

Przesłanki do wdrożenia standardu IFS

Standard IFS uznawany jest przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością. Za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.


Standard IFS wymagany jest przez wszystkie niemieckie sieci handlowe zrzeszone w HDE, np. Kaufland, Metro AG, Rewe, Tegut, Edeka, Aldi Tengelmann, Ava, Lidl, Spar, Globus, Markant, COOP i Migros (Szwajcaria) oraz przez francuskich handlowców: Auchan, Carrefour, EMC, Groupe Casino, Metro, Monoprix, Picard Surgeles, Provera (Cora, Match), System U.

Korzyści

  •   Uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa żywności.
  •   Obserwacja słabych obszarów firmy.
  •   Ułatwienie handlowcom oszacowania jakości dostawcy.
  •   Zapewnienie ciągłej poprawy firmy i spełnienie wymagań stawianych przez detalistów.
  •   Jednolita ocena dostawców.
  •   Spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności.
  •   Międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie.