Trwa ładowanie strony.

 

Systemy jakości

GHP / GMP

GHP (z ang. Good Hygienic Practice) i GMP (z ang. Good Manufacturing Practice) czyli Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna to dwa podstawowe programy mające na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny środowiska pracy i procesów technologicznych jakie zachodzą w firmie branży żywnościowej, w produkcji lub obrocie materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Działania GHP i GMP to również działania zapobiegawcze dla zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności stanowiące podstawę systemu HACCP.

Dobra Praktyka Produkcyjna i Higieniczna obejmują zagadnienia z zakresu:

 •   Budynki i otoczenie
 •   Maszyny i urządzenia
 •   Higiena personelu
 •   Surowce, dodatki
 •   Proces technologiczny
 •   Szkolenia personelu
 •   Mycie i dezynfekcja
 •   Usuwanie odpadów i ścieków
 •   Magazynowanie i dystrybucja
 •   Kontrola obecności szkodników
 •   Woda

Zastosowanie GHP / GMP

 •   producenci żywności lub dodatków do nich,
 •   producenci materiałów do kontaktu z żywnością ( np. opakowań ),
 •   przedsiębiorstwa pakujące, magazynujące, transportujące żywność lub dodatki do niej,
 •   dystrybutorzy, hurtownicy i placówki handlujące żywnością,
 •   przedsiębiorstwa cateringowe i placówki żywienia zbiorowego.

Przesłanki do wdrożenia GMP/GHP

Dobra Praktyka Produkcyjna GMP (ang. Good Manufacturing Practice) wraz z Dobrą Praktyką Higieniczną GHP (ang. Good Hygienic Practice) oraz systemem zarządzania HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point) - Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych lub Analiza Ryzyka i Krytyczne Punkty Kontroli, to obligatoryjne systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Korzyści

 •   Spełnienie wymagań prawnych określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach.
 •   Podniesienie świadomości personelu w zakresie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa żywności.
 •   Zaangażowanie personelu w działania na rzecz bezpieczeństwa żywności.
 •   Zapobieganie zagrożeniom i potencjalnym stratom związanym z ich wystąpieniem.
 •   Podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku firmy.
 •   Spełnienie oczekiwań klientów/konsumentów.
 •   Możliwość wdrożenia i certyfikacji systemu HACCP.