Trwa ładowanie strony.

 

Systemy jakości

ISO 22000

Międzynarodowa norma ISO 22000:2005 zawiera wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności. Standard ujednolica tryb postępowania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności, zawiera wytyczne dla przedsiębiorstw biorących udział w łańcuchu żywnościowym. Norma ISO 22000 przeznaczona jest dla wszystkich firm niezależnie od wielkości, związanych z jakimkolwiek aspektem obszaru żywności, chcących wdrożyć system w celu zabezpieczenia w sposób ciągły bezpieczeństwa produktu.

Norma opracowana jest w oparciu o wymagania systemu HACCP opisane w Kodeksie Żywnościowym. Norma ta wymaga ustanowienia tzw. programów wstępnych i operacyjnych programów wstępnych. Właściwie przeprowadzona analiza zagrożeń oraz wdrożone dobre praktyki produkcyjne i higieniczne są kluczowym czynnikiem skutecznego wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zastosowanie normy ISO 22000

Norma ISO 22000 jest skierowana do producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe) oraz branży Ho-Re-Ca (Hotel, Restauracja, Catering). Dodatkowo wymagania normy będą mogły spełnić firmy niezwiązane bezpośrednio z łańcuchem żywnościowym, a zajmujące się:

 •   transportem,
 •   dystrybucją,
 •   magazynowaniem żywności,
 •   produkcją opakowań oraz materiałów mających kontakt z żywnością,
 •   produkcją maszyn i urządzeń,
 •   produkcją środków do mycia i dezynfekcji,
 •   utrzymaniem higieny w zakładach spożywczych.

Należy nadmienić, że wymagania normy są ogólne i mogą być zastosowane w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób.

Korzyści

 •   Podwyższenie bezpieczeństwa żywności.
 •   Wzrost efektywności i produktywności poprzez usystematyzowania wszystkich działań.
 •   Polepszenie jakości wyrobów.
 •   Zmniejszenie liczby popełnianych błędów.
 •   Zmniejszenie kosztów związanych z wyrobem niezgodnym.
 •   Poprawa wizerunku firmy i wzrost zaufania klientów/konsumentów.
 •   Możliwość certyfikowania przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.
 •   Aktualizacja wiedzy i podniesienie świadomości personelu produkcyjnego w zagadnieniach roli jakości
  i bezpieczeństwa w produkcji.
 •   Zdyscyplinowanie załogi i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach.
 •   Zapewnienie spełnienia oczekiwań klientów, dając gwarancję produktu bezpiecznego i wysokiej jakości.